Inzamelingsactie Voedselbank

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2017 jl. Zijn onze vrijwilligers hard aan het werk geweest voor de Voedselbank om zoveel mogelijk voedsel in te zamelen. Onze vrijwilligers hebben 2 dagen lang het gedoneerde voedsel in ontvangst genomen. Met het voedsel dat gedoneerd wordt, helpen de voedselbanken momenteel zo’n 5 % van huishoudens die in armoede leven. Ze helpen alleen de allerarmsten. Er leven in Nederland meer dan 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. Wij als Stichting Ebru hopen hier een steentje aan bijgedragen te hebben.