Voor jongeren

Stichting Ebru organiseert verschillende clubactiviteiten voor jongeren om met name de talenten van jongeren te ontdekken en ontplooien. Tevens acht de stichting het belangrijk om er voor te zorgen dat de jongeren een goede plaats innemen in onze maatschappij. Educatie staat hiervoor voorop. Stichting Ebru organiseert hierdoor verschillende educatieve activiteiten zoals het bevorderen van boek lezen, bevorderen van talent op het gebied van science en techniek, en bevorderen in interessegebieden binnen Kunst en Muziek. De volgende clubactiviteiten zijn toegankelijk voor de jongeren om het hierin te ontwikkelen.

  • Club
  • Lezen
  • Onderwijs
  • Muziek
  • Kunst

De stichting zet zich ook in voor jongeren die zich in een isolement bevinden en niet makkelijk kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten. Middels de activiteiten van de stichting kunnen deze jongeren ook meedoen met sociale activiteiten waardoor ze zich ook uit het isolement halen.

Tevens is het belangrijk om jongeren die al actief zijn in de sociale omgeving te helpen de vrijwilligheid en het willen werken voor de maatschappij aan te leren en helpen om met verschillende omstandigheden om te gaan en een bijdrage leveren aan de samenleving.