Voor ouderen

Stichting Ebru organiseert verschillende activiteiten waarmee ouderen zichzelf kunnen ontwikkelen. Het doel van deze activiteiten is de ouderbetrokkenheid te creëren, juiste manier van het kind opvoeden meegeven en de ouderen leren om zo goed mogelijk in de huidige maatschappij te participeren.

Om deze doelen te bereiken worden verschillende seminars, themabijeenkomsten en bezoeken georganiseerd.

De themabijeenkomsten worden over de volgende onderwerpen georganiseerd:

  • Maatschappelijk
  • Gezondheid
  • Politiek
  • Sport en beweging
  • Bevorderen lezen en educatie