Goede doelen

Stichting Ebru beoogt met haar activiteiten om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo worden er ook verschillende liefdadigheidsprogramma’s georganiseerd om bv. geld te collecteren ten behoeve van ontwikkelingslanden en nabestaanden van grote natuurrampen.

Ook op lokaal niveau vinden er vrijwillige hulp ten behoeve van onze maatschappij plaats zoals het organiseren van wijkdagen zodat de buren met elkaar in contact kunnen komen , het schoonmaken van de buurt en het helpen van oudere buurtbewoners.

Mede door dit soort activiteiten probeert de stichting het gevoel bij mensen om aan een goede doel deel te nemen te vergroten. Huidige wereldklimaat waarin wij ons bevinden, leidt er naar toe dat de bereidheid voor goede doelen en hulp voor organisaties die activiteiten organiseren ten behoeve van onze maatschappij vermindert.