Nu in beweging

Wie zijn wij?

Stichting Ebru is een vrijwilligersorganisatie die is ontstaan in 2005 uit de behoefte om sociale cohesie en saamhorigheid te bevorderen.

Tot 2015 heeft de stichting onder de naam Stichting Prisma velerlei activiteiten georganiseerd om ontwikkelingslanden financiële en humanitaire hulp te verlenen. Vanaf 2015 heeft de stichting haar doelen bijgewerkt om ook meer toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving te leveren.

De stichting handelt volgens universele waarden zoals respect, empathie, betrokkenheid, tolerantie, dialoog en verdraagzaamheid om de maatschappelijke binding te verwezenlijken. De stichting streeft ernaar deze maatschappelijke binding te creëren door als bruggenbouwer te fungeren tussen verschillende culturen en tradities in Nederland.

Stichting Ebru is actief in Enschede, Hengelo en Almelo.

Koffiedag

Koffiedag

Bij stichting Ebru vond de Turkse koffiedag plaats. Er werden heerlijke Turkse koffiesoorten geproefd en er werd een theaterstukje opgevoerd...