ANBI

anbistichtingebruStichting Ebru is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij¬†erven,¬†schenken,¬†giften¬†en de energiebelasting. ANBI heeft nieuwe regelgeving per januari 2014 ingesteld. Stichting Ebru heeft de ANBI status en publiceert derhalve deze informatie op de website.

Het Bestuur

 • Voorzitter:¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Ergin Cekic
 • Penningmeester: Sebahattin Cansiz
 • Secretaris :¬† ¬† ¬† ¬† Hilmi¬†Dogan

Contactgegevens Stichting Ebru
Eikstraat 3, 7556 TV Hengelo

E: [email protected]
W: www.stichtingebru.nl

Bankgegevens ABN AMRO
IBAN: NL04ABNA0524904251
BIC: ABNANL2A

KvK
Stichting Ebru staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer KvK 8113903.


Doelstelling Ebru

Stichting Ebru is een non-profit organisatie die is ontstaan uit de behoefte om sociale cohesie en saamhorigheid te bevorderen. De stichting handelt volgens universele waarden als respect, empathie, betrokkenheid, tolerantie, dialoog en verdraagzaamheid om deze maatschappelijke binding te verwezenlijken. De stichting streeft ernaar deze maatschappelijke binding te cre√ęren door als bruggenbouwer te fungeren tussen verschillende culturen en tradities in Nederland

Samengevat doelen:

 • het verzorgen van educatieve en culturele projecten in en ten behoeve van zogenaamde ontwikkelingslanden
 • bij te dragen aan het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, behulpzaamheid en burgerschapszin van de mensen in Nederland ongeacht taal, godsdienst, geloof, ras, geslacht
 • het leveren van een bijdrage ter bevordering van het vrijwilliger schap en het vrijwilligerswerk
 • ontwikkelen van competenties van individu en organisaties

Verwezenlijken door:

 • Seminars – bijeenkomsten
 • Conferenties
 • Excursies
 • Ondersteunen van studenten
 • Onderhouden van contacten met andere organisaties en instanties
 • Cursussen
 • Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord om boven genoemde doelstelling te realiseren.

Inkomsten

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit giften van de donateurs. Waar nodig wordt bijdrage gevraagd van ( de ouders van ) de deelnemers aan ons activiteiten. Voor sommige projecten vragen we subsidies aan de fondsen. Fondsen worden geworven met inzet van de vrijwilligers en netwerk. Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten kunnen ook geldmiddel zijn van de stichting.

Alle inkomsten worden door het bestuur beheerd en besteedt.

Beloningsbeleid

Bestuursleden verrichten hun werk pro deo. Er wordt wel vrijwilligersvergoeding betaalt aan de vrijwilligers van de stichting met maximum van 1800 euro per jaar. Stichting Ebru is kleine stichting met soms 1 of 2 personeel in dienst die minimum loon krijgen en in de meeste jaren had de stichting geen personeel in dienst. De meeste werkzaamheden worden verricht door de vrijwilligers.

Financi√ęle¬†verantwoording

Overig
Het RSIN/fiscaal nummer van de organisatie is 812247723.