Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

• Het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, behulpzaamheid en burgerschapszin van de mensen in onze samenleving door het organiseren van verschillende activiteiten en het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord; op het gebied van onderwijs, maatschappelijke innovatie, opvoeding, welzijn, maatschappij, godsdienst, burgerschap, media, muziek, sport, kunst en cultuur;

• Het ontwikkelen van de nodige competenties van individuen en organisaties om zo goed mogelijk te participeren binnen de Nederlandse samenleving door het organiseren van bijeenkomsten, seminars, conferenties en excursies binnen aangaande onderwerpen en issues;

• Bij te dragen aan het ontstaan van een duurzaam harmonieuze samenleving, waarin het individu enerzijds ruimte en mogelijkheden krijgt en benut om zichzelf optimaal te ontwikkelen en anderzijds verantwoordelijkheid draagt en zich optimaal inzet voor een vitale, vreedzame en leefbare samenleving en het bevorderen van het vrijwilligerschap en het vrijwilligerswerk door het onderhouden van contacten en het overleggen met andere organisaties en instanties binnen de context van de doelstellingen en het uitvoeren en/of stimuleren van onderzoek en ontwikkeling en het samenwerken met onderwijs- en onderzoeksinstellingen teneinde activiteiten, projecten, trainingen en methodieken te ontwikkelen om de doelstellingen te bereiken.