Wie zijn wij?

Stichting Ebru is een vrijwilligersorganisatie die is ontstaan in 2005 uit de behoefte om sociale cohesie en saamhorigheid te bevorderen. Tot 2015 heeft de stichting onder de naam Stichting Prisma¬†velerlei activiteiten georganiseerd om ontwikkelingslanden¬†financi√ęle¬†en¬†humanitaire¬†hulp te verlenen.¬†Vanaf 2015 heeft de stichting haar doelen bijgewerkt om ook meer toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving te leveren.

De stichting handelt volgens universele waarden zoals respect, empathie, betrokkenheid, tolerantie, dialoog en verdraagzaamheid om de maatschappelijke binding te verwezenlijken.

De stichting streeft ernaar deze maatschappelijke binding te cre√ęren door als bruggenbouwer te fungeren tussen verschillende culturen en tradities in Nederland.