Werkgelegenheid in Nederland

Stichting Ebru en Time to Help hebben samen op 9 april in Almelo een seminar georganiseerd voor de vluchtelingen in Nederland. Deze tweede seminars hadden als onderwerp werkgelegenheid in Nederland.

Aan deze seminar namen veertig vluchtelingen deel. Onze gastspreker was de advocaat dhr Adem Kotan. De heer Kotan is tevens  directeur van EDULAW Juridische Opleidingen.

De actieve deelname liet zien dat er veel behoefte was aan deze bijeenkomst vooral omdat ze in een vertrouwd omgeving vragen konden stellen waarbij ze in hun dagelijkse leven mee kampen. De ervaringen van de vluchtelingen in hun dagelijkse praktijk werden toegelicht en er werden hierover vragen gesteld. In het bijzijn van een tolk zijn deze vragen beantwoord.

Aan het einde hebben de gasten de heerlijke lekkernijen geproefd die door de vrijwilligers van Stichting Ebru zelf zijn bereid.