Vrijheidsbrunch

Op 5 mei vond  een vrijheidsbrunch plaats waar wij als Stichting EBRU graag bij wilden zijn.
De jeugdambassadeurs van de vrijheid in Enschede, Aukje Grimm en Johanneke ten Broeke, organiseerden in samenwerking met het 4 en 5 mei Comité deze vrijheidsbrunch in het stadhuis. Nadat zei het woord hebben gekregen kwam onze burgemeester dhr. Onno van Veldhuizen aan het woord en er werd een minuut stilte gehouden. Hij vertelde daarna een vrijheidsverhaal die heel ingrijpend was. Jongeren, ouderen die de oorlog hebben meegemaakt en mensen die zijn gevlucht naar de vrijheid waren allemaal aanwezig bij deze vrijheidsbrunch. Na de brunch zijn we met zijn allen gezamenlijk naar de Oude Markt gelopen om het vrijheidsvuur te ontsteken en de vrijheidsvlag te hijsen.

Wij danken de organisatoren voor deze mooie dag.