Stop aanslagen op mensheid en vrede

Europa wordt geteisterd met een golf van terreur, haat en angst. Het raakt ons allen enorm wat zich de afgelopen tijdens doet afspelen in België en Turkije. Wij keuren dergelijke gebeurtenissen hartgrondig af en zijn tegen elke vorm van terreur, want elke terroristische aanslag is een aanslag op alle menselijke waarden.

Verbinding en dialoog is waar we naar verlangen, want we leven samen op deze wereld, we moeten het ook samen leefbaar houden! Onze medeleven gaat uit naar de nabestaanden.