Stichting Ebru tijdens Ramadan-iftar: “Pal achter vluchtelingen”

Stichting Ebru in Hengelo plant een aantal iftar-avonden in de maand Ramadan voor vluchtelingen in de regio Enschede, waarvan de eerste reeds op vrijdag 10 juni heeft plaatsgevonden.

Gezinnen die zich als vrijwilliger bij Ebru hebben aangemeld ontvingen al eerder vluchtelingen voor een iftar-maaltijd. Op 10 juni vond de iftar van Ebru dit jaar voor het eerst op grote schaal plaats in het gebouw van Ebru. Die iftar-avond verliep zeer gemoedelijk en in een harmonieuze sfeer.

Tijdens de iftar verklaarde Stichting Ebru zich bereid elke vorm van steun te verlenen aan de vluchtelingen om hun integratie in de Nederlandse samenleving te bespoedigen. Ebru zal de vluchtelingen terzijde staan In het leren van de taal, het beoefenen van een sport en het omgaan met uiteenlopende formele en informele zaken.

Ebru verklaarde het bovendien als haar plicht te beschouwen zich blijvend om het lot van de vluchtelingen te bekommeren zolang de vluchtelingen door Nederland worden opgevangen.