Stichting Ebru bouwt mee aan ‘droomland’ Enschede

Stichting Ebru heeft op 31 mei aan een thema-avond ‘Samen voor Enschede’ deelgenomen. Aan de bijeenkomst – bestemd voor zelforganisaties om de toekomst van Enschede te bespreken – namen van het stadsbestuur burgemeester Onno van Veldhuizen en wethouder Jurgen van Houdt deel.

De samenkomst vond plaats in het pand van Stichting Samenwerkende Democratische Organisaties (SDO) in De Bothoven buurt. Om de interactieve bijeenkomst op gang te brengen, werden de ongeveer 25 vertegenwoordigers van zelforganisaties in drie groepen verdeeld. Vervolgens kon in de groepen een open gesprek worden gevoerd aan de hand van drie uitgangspunten.

Het eerste uitgangspunt richtte zich op een concrete ervaring – positief of negatief – die de deelnemers hebben bij het thema ‘open, voor een nieuw Enschede’. Vervolgens werden deelnemers verzocht hun visie of droom met betrekking tot een nieuw Enschede kort op papier te zetten, gevolgd door concrete vervolgstappen die gezet kunnen worden om deze visie of droom tot stand te brengen.

De bijeenkomst verliep harmonieus en bracht waardevolle nieuwe inzichten op. De sessie werd afgesloten met een door burgemeester Van Veldhuizen en wethouder Van Houdt voorgedragen lied ‘Droomland’, waarin de verbinding tussen geloven en culturen centraal staat.