Politiek Debat

Politiek Debat

Op 16 februari 2018 heeft er een politiek debat plaatsgevonden bij Stichting Ebru.
Om warm te lopen op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.
Er waren 6 politieke partijen aanwezig. De opkomst was zeer succesvol.
Aan de hand van 4 stellingen is het debat gevoerd. De onderwerpen waren onderwijs, discriminatie, vluchtelingen, pensioen leeftijd. De avond werd afgesloten met  borrel en hapjes. Het was een zeer geslaagde debat.