Polarisatie

Op 10 april jl. heeft er een Werkbijeenkomst Polarisatie plaatsgevonden in de Hub twente.
Met inleidingen door Jurgen van Houdt (wethouder). Marion van Gils (Alifa welzijn). Eddy Oude Wesselink  (Kerken en Moskeeën). Ruud Hoemakers namens arbeidsmarkt. Gerriska Floor namens het Onderwijs.

Uit onderzoek van bijvoorbeeld het TrendBureau Overijssel blijkt dat bepaalde tegenstellingen, met name die tussen mensen met en zonder migratie-achtergrond, de laatste jaren sterk toenemen.

In Enschede hebben we de afgelopen jaren een aantal uitwassen hiervan mogen meemaken.

Maar polarisatie, het denken in ‘wij’ en ‘zij’, begint al veel eerder en vaak sluipenderwijs. Door terloopse opmerkingen, toch een zekere achterdocht jegens anderen en de vertrouwdheid van de eigen ‘bubble’ waarbinnen we elkaar graag opzoeken terwijl we anderen toch liever een beetje uit de weg gaan.

Op zichzelf is daar helemaal niets mis mee, we hoeven mensen niet te verwijten dat ze zich bij de een nu eenmaal meer thuis voelen dan bij de ander.

Maar als al die voorkeuren in één bepaalde richting gaan en uiteindelijk een scheidslijn laten ontstaan, dan wordt het wèl problematisch want dan is de vraag wie of wat er nog een tegenwicht kan bieden tegen deze groeiende polarisatie.

Na in groepjes uiteen te zijn gegaan om over het onderwerp te praten. Kwamen van ieder groepje aanbevelingen wat als handvaten gebruikt kan worden tegen de groeiende polarisatie.

De werkbijeenkomst was zeer geslaagd.