Levensmiddelen uitgedeeld in Congo

In samenwerking met Time to Help, zijn onder leiding van de heer Akgul, een aantal vrijwilligers van Stichting Ebru afgereisd de Democratische Republiek Congo in Afrika. Time to Help is een goede doelen organisatie die zich wereldwijd inzet voor ‘Iedereen die hulp nodig heeft’ voor de verbetering van levensomstandigheden van de minderbedeelden in de samenleving.

Er is afgereisd naar Congo om te kijken wat er aan hulp geboden kan worden aan het land en de mensen. De reis was onderdeel van het voedselhulpprogramma dat voor het land op touw is gezet. Tijdens deze reis is aan de hulpbehoevende vlees en levensmiddelen uitgedeeld. Het waren vooral oude mensen en weeskinderen die erg blij waren met het uitgedeelde voedsel.

Tijdens onze reis hebben wij geconstateerd dat de mensen in Congo onze hulp goed kunnen gebruiken. Congo kent namelijk een lange geschiedenis van kolonisatie, geweld, dictatuur en burgeroorlog. Vooral het oosten van het land heeft te maken met terugkerende geweldsuitbarstingen. Grove mensenrechtenschendingen, de inzet van kindsoldaten en verkrachting van vrouwen zijn aan de orde van de dag. Duizenden mensen slaan op de vlucht.

De reis, die is begonnen op vrijdag 12 september, heeft in totaal vijf dagen geduurd. Deze reis is mede tot stand gekomen dankzij de gulle giften van onze vrijwilligers en sympathisanten uit Hengelo en omgeving. Wij willen hen dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en hulp.