Kunst van het samenleven

Ruim 100 Tukkers kwamen zondag 17 april jongstleden bijeen in buurtcentrum De Schoppe in Almelo voor een heerlijk buffet. Het was een zeer gemêleerde groep van jong tot oud, mannen en vrouwen van verschillende religies en subculturen. Het brunchprogramma was georganiseerd door stichting Ebru. Platform INS deed mee in het kader van haar tour door Nederland om mensen mee te laten denken over hoe we als Nederlanders de Kunst van het samenleven handen en voeten kunnen geven en hoe iedereen daar vanuit zijn eigen positie aan kan bijdragen.

Het was een interactieve middag met een panel en een actief betrokken zaal. In het panel zaten Saniye Calkin, nieuwe directeur Platform INS, Jos Artz, van ArtzAdvies en Jan Post Hospes van Geloven in Samenleven, samen met zijn collega Tjitske Yazici. Zij vertelden over hoe zij proberen elke dag weer inhoud te geven aan de kunst van het samenleven in hun dagelijkse werk. Of het nu gaat om diversiteit in de zorg, om het bespreekbaar maken van lastige kwesties rond radicalisering of het actief aangaan van de dialoog met andersdenkenden, het is een constante uitdaging.

Zoals het vaak gaat bij dit soort gezellige gelegenheden zijn we het vaak met elkaar eens over hoe de ideale samenleving eruit ziet. Het gaat om respect voor ieders kwaliteiten, om menswaardigheid te eren. Maar er kwamen ook tips uit de zaal hoe je verdieping krijgt in ontmoetingen: vertel elkaar hoe je over bepaalde zaken denkt, vertel elkaar waar je je zorgen over maakt. En last but not least, tel je zegeningen. We leven in een vrij land, met een rechtstaat waarin individuele vrijheid van bewegen en denken zijn gewaarborgd.

Het was een geslaagd experiment om samen eten en ontmoeten te verbinden aan een thema als de Kunst van het samenleven. De uitdaging voor de toekomst bij dit soort activiteiten ligt voornamelijk in het uitbreiden van de kring van mensen en andersdenkenden om ook met hen samen inhoud te geven aan de kunst van het samenleven.