Kunst van het samen leven

Op zondag 27 november is een brunch georganiseerd in speeltuin het Nieuweland aan de Steffensweg 1 in Almelo. Almeloërs  en Almelose organisaties kwamen op deze dag met elkaar en elkaars leefwereld in contact. Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit. Tijdens de Dialoog, die startte om 13.00 uur en duurde tot 15.30 uur is in groepjes  gezamenlijk gebruncht.

Het thema van deze dag was ‘De Kunst van het Samenleven’.  Het programma stond onder leiding van moderator Jan Post.  Onder andere mevrouw Ozturk kwam vertellen over haar eigen dagelijkse beleving met betrekking tot het samen leven en hoe zij probeert hier een invulling aan te geven om dit op een zo harmonieus mogelijke manier te doen. Daarnaast zijn door de heer Muhammed de activiteiten die stichting Ebru onderneemt gepresenteerd aan de toehoorders die op de brunch aanwezig waren.

Het brunchprogramma was opgedeeld in een gezamenlijke brunch waarin mensen aan verschillende tafels in kleine kring ervaringen met elkaar konden uitwisselen. Het doel van deze dag was nieuwe ideeën creëren om elkaar beter leren kennen.