Iftar Maaltijd met Organisaties van Twente

Op 26 mei 2018 is weer de jaarlijkse Iftar mee georganiseerd voor organisaties in Twente. De volgende hebben deelgenomen; Wereldvredesvlam Twente, Tetem, KCWO, Protestante Kerk Hengelo, D66 Enschede, Ontmoetingskerk. Muziekschool, Doopsgezinde Gemeente twente zuidoost, Roomskatholieke Kerk Hengelo, Muziekvereniging Excelsior.
Het programma werd geopend door onze projectcoördinator met een stukje inleiding over de stichting en het vasten. Het korte filmpje over de Turkse vluchtelingen was erg ontroerend. De avond werd afgesloten met een toespraak van een vluchteling die zijn ervaring heeft gedeeld met ons.