Expositie “Vluchtelingen in beeld”

In de Centrale bibliotheek Enschede is er van 17 mei tot 7 juni 2018 deze expositie te zien.

Verdriet en pijn getekend door kinderen uit Turkije”

Wij moeten onze diepste gevoelens wijden aan onze meest waardevolle bezitting, aan deze mensen met een goed hart en geweten. Die altijd klaar stond voor iedereen jong en oud. Nu is de tijd om iets voor hun terug te doen. Het tot stand brengen van mensen is op zichzelf een deel van de geschiedenis van onze verzet voor vrijheid en mensenrechten in Turkije.
We zijn alleen en nemen de tijd en besteden uren aan het werk. We hebben besloten loyaal te zijn aan de laatste woorden van een gevangene, die op het punt staat te worden terechtgesteld. De laatste woorden worden door een treurende moeder gesproken in doodangst voor de gevolgen van de gevangenschap van haar zoon/schoonzoon/dochter of schoondochter in de gevangenissen. Kinderen met hun moeder zonder enige reden zijn opgepakt en in gevangenschap zijn genomen. Laten wij proberen om de diepe wonden te helen van deze mensen aan het lijden, de martelingen, diepe wonden te helen van een bedroefd en uiteengerukt lichaam van een gemeenschap die hongert naar vrijheid.
Dit willen wij graag met onze zelf gemaakte gevoelens/tekeningen van pijn met u delen.