Een brunch voor betere samenleving

Samen verder voor vrede
‘Een brunch voor een betere samenleving’, zo heet het nieuwe initiatief van de Twentse culturele stichting Ebru en landelijke dialooginstelling Platform INS. Ruim 150 deelnemers vanuit verschillende culturen namen op zondag 24 januari deel aan deze brunch die plaatsvond in muziekschool Excelsior te Hengelo. “Buurtbewoners tot stichtingen, verenigingen, politieke partijen en buren van onze vrijwilligers vanuit heel Twente waren van de partij”, aldus Salih Baran, één van de initiatiefnemers en tevens coördinator van stichting Ebru. Stichting Ebru is een Overijsselse stichting met afdelingen in Almelo, Hengelo, Enschede en Deventer.

“Van oudsher zetten wij ons al in voor hulp aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden,” geeft Baran aan, “maar hoewel wij het relatief goed hebben hier, leven we nog te veel langs elkaar in Nederland. Daarom hebben wij recent onze doelstellingen verbreed en proberen wij ons ook op dat gebied in te zetten.” En het gaat hen goed af. Naast veel burgers waren ook prominente deelnemers van de partij, zoals Ayhan Aktas (Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede), Elna Hulsebosch (Wereldvredesvlam Twente), Coos Lomulder (woongemeenschap De Wonne) en Jan Schaake (Enschede voor Vrede).

Lessen uit Nigeria, voor Nederland
Onderdeel van het programma was de prijswinnende documentaire-film “The Imam and the Pastor”. Dit vertelt het verhaal van twee Nigeriaanse gezworen vijanden, pastor James Wuya en imam Muhammed Askafa. Door een heftige strijd die woedt tussen moslims en christenen, behoren beide religieuze voorgangers vijanden van elkaar te zijn. Echter kiezen zij voor een alternatief pad, namelijk elkaar te ontmoeten en samen te werken om een eind te maken aan het bloedvergiet. Met succes.

Alper Alasag, secretaris van landelijke dialooginstelling Platform INS, neemt het woord na deze vertoning. Hij staat stil bij de overeenkomsten en verschillen tussen The Imam and the Pastor en de situatie in Nederland. “Kijk bijvoorbeeld naar de spanningen die de vluchtelingenopvang nu al veroorzaken nu al. De les die we van Nigeria kunnen leren is dat we op tijd moeten beginnen sociale onenigheid de wereld uit te helpen, voordat het tot gewelddadige botsingen komt waarbij doden vallen.” Onderzoek toont namelijk aan dat 80% van de autochtone bevolking geen contacten heeft met allochtonen en, zo vreest Alasag, zou het omgekeerde eveneens kunnen gelden. “We leven in dit kleine land met bevolkingsgroepen grotendeels langs elkaar heen.” De oplossing? “Starten met een intensieve dialoog. Vervolgens bruggen slaan en we moeten elkaar blijven opzoeken, niet alleen wanneer het misgaat.”

Alasag benadrukt dat op landelijk niveau al veel dialoog-initiatieven bestaan. “Maar voor een echte dialoog is het gesprek tussen landelijke bestuurders echter niet voldoende. Deze zal lokaal moeten plaatsvinden.” Alasag is dan ook zeer blij met het initiatief van stichting Ebru om op diverse plekken in Overijssel samen met andere organisaties en groeperingen dit soort ontmoetingen rond een maaltijd te organiseren en hoopt hij dat dit initiatief zich nog verder mag uitbreiden.

Vredesmuur
Nadat sprekers van Enschede voor Vrede, Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede en de Wereldvredesvlam Twente over hun insteek en hun ontmoetingsactiviteiten vertelden, was er voor de zaal de gelegenheid om op een Vredesmuur hun vredeswensen op te schrijven. Geen muur om mensen buiten te sluiten, maar een muur die uitnodigt om je gedachten te delen over een betere wereld. Hiermee deden de initiatiefnemers veel ideeën op voor mogelijke toekomstige activiteiten. Het is tevens niet de eerste keer dat de Vredesmuur werd opzet. Nadat deze op diverse plekken in Enschede heeft gestaan, was het nu dus ook in Hengelo zo ver.

De initiatiefnemers later er geen gras over groeien. Minder dan een week later, zaterdag 30 januari om precies te zijn, organiseren zij in de Wonne (Noorderhagen 25 te Enschede) een netwerkbijeenkomst “Samen verder voor vrede”. Daarbij proberen zij met nog meer mensen en organisaties hun handen ineen te slaan.