De Ark van Noach in de IJssel

Op 1 november 2015 hebben Stichting Ebru en Platform INS in een zogenaamd Aşure-schip in Deventer een culturele activiteit georganiseerd. Aan de activiteit namen gasten deel uit merendeels de Overijsselse gemeenten Deventer, Hengelo en Enschede. Het Aşure schip heeft drie maal een uur de rivier de IJssel bevaren.

Het programma werd geopend door de heren Sinan Can en Salih Baran van Stichting Ebru. Na de gasten hartelijk te hebben ontvangen en een welkomstwoord te hebben uitgesproken, sprak allereerst de heer Sinan Can over de activiteiten van Stichting Ebru. Can sprak onder meer over de activiteiten die erop gericht zijn de bevolking te verenigen, de talenten van jongeren te helpen ontplooien en het – waar mogelijk – helpen in uiteenlopende landen. Vervolgens gaf Can het woord aan de heer Izzet Ozkan van Platform INS, om over het culturele belang van Aşure te vertellen.

De heer Ozkan beschreef Aşure als een belangrijke dag in de geschiedenis. Het geldt in de islamitische godsdienst als de dag dat de profeet Jezus (Isa) werd geboren, de profeet Mozes (Musa) werd bevrijd van de farao, de profeet Jacob zijn zoon (de profeet Jozef) bereikte en de profeet Noach voor het eerst de kust bereikte na de zondvloed. Ozkan vertelde dat het schip van Noach een metafoor is voor de wereld. Niemand kan achteloos achterover leunen als er in een schip, waar iedereen inzettende van is, een lek is ontstaat. Om de wereld leefbaar te maken en te behouden is het daarom nodig dat iedereen zich ontfermt over de aarde. De verschillende bevolkingsgroepen in de samenleving dienen elkaar daarom met respect en tolerantie te behandelen. Zoals in het zoete Aşure-gerecht de vele ingrediënten samenkomen, zo creëren de verschillende culturen in de samenleving sociale cohesie.

Aan het programma namen in totaal 150 mensen deel. Het programma werd voortgezet met de bediening van Aşure. Terwijl de gasten hun Aşure verorberden, konden ze met elkaar kennismaken en elkaar vragen stellen. De deelnemers ontvingen als dankbetuiging voor hun deelname een geschenk van Stichting Ebru. Deelnemende gasten gaven naderhand blijk te hebben genoten van de dag, het een onvergetelijke dag te beschouwen en voortaan vaker aan dergelijke programma’s te willen deelnemen.

Klik hier voor de uitnodiging