Bibliotheek Enschede Lezing 3

Op woensdag 1 maart vond in de Openbare Bibliotheek Enschede de derde van vier lezingen plaats in samenwerking met stichting Ebru georganiseerde reeks “De Hizmet-beweging: het gedachtegoed, de geschiedenis en de toekomst …”. Thema van het derde college was de ‘Hizmet-beweging’.  Hizmet betekent dienstbaarheid. De Hizmet-beweging verwijst naar sociaal betrokken mensen die rondom de ideeën van vooruitstrevende islamgeleerde Fethullah Gulen verzameld zijn en zich vrijwillig willen inzetten voor hun medemens.

De betrokkenen van de Hizmet-beweging zijn vooral actief in de maatschappij en hun vrijwilligerswerk. En hopen hiermee verbetering voor ieder mens te brengen. De organisatie richt zich daarbij op drie pijlers, te weten: dialoog, onderwijs en liefdadigheid. Tijdens deze derde lezing werd onder andere in gegaan op de vooroordelen die plaats vinden over de beweging. Vooral in het land van herkomst staat deze beweging nog wel eens ter discussie. Volgens Alasag komt vooral door verkeerde berichtgeving en het voorheen gesloten karakter van de beweging, waardoor men geen goed zicht had op wat zich binnen de organisatie afspeelde. Daarnaast legde Alasag uit dat Turkije een lange geschiedenis van verdeeldheid kent. Hierdoor komen groepen nog wel eens tegenover elkaar te staan. Toch wil Alasag benadrukken dat zij voor dialoog en verbinding staan en deze vooroordelen betreuren.

Hizmet stimuleert dialoog tussen verschillende groepen om deze dichter bij elkaar te brengen. Het gaat hierbij niet alleen om interreligieuze en interculturele dialoog maar ook dialoog tussen jongeren en ouderen. Daarnaast is zoals uit de drie pijlers blijkt onderwijs een van de belangrijkste aandachtspunten van de Hizmet-beweging. Veel vrijwilligers hebben, geïnspireerd door de ideeën van de heer Gülen, scholen gebouwd, studenten bijles gegeven en financiële steun gegeven aan studenten die dit nodig hadden. Deze initiatieven hebben in de hele wereld dankzij sympathisanten navolging gekregen. Veder wordt door actieve liefdadigheid mensen met elkaar in contact gebracht en draagt dit bij aan de integratie van mensen in de samenleving. Als laatste benadrukte Alasag dat beweging kritisch naar zichzelf moet blijven kijken. Dit niet alleen om verbeteringen mogelijk te maken, maar ook om vooroordelen weg te nemen.

Na afloop kon men vragen stellen aan de heer Alasag. Hierin werd vooral ingegaan op de vooroordelen en werden een aantal kritische vragen gesteld over punten waarop de Hizmet-beweging voor verbetering vatbaar is.

De vierde lezing is op woensdag 15 maart. Hierin staat de ontwikkeling in Turkije en Nederland centraal.