Ashoera

Op 30 September 2017 heeft Stichting Ebru in Hengelo aan zijn buren de Asoera pudding uitgedeeld. Eén voor één werd aangebeld om de pudding te overhandigen. Het goede gedrag jegens de buren wat wordt benadrukt in de islam heeft op deze bijzondere dag van de Asoera uiting gekregen. De buren waren heel positief en vonden het een mooi gebaar. Nogmaals werd benadrukt hoe belangrijk het is in deze tijd om met elkaar in dialoog te gaan. Elkaar beter te leren kennen. Kortom een geslaagde middag.