• Wijkkracht Hengelo

  Op 28 mei 2018 is bij Stichting Ebru te gast geweest Wijkkracht Hengelo. Met een grote groep professionals is de iftar diner tot zijn recht gekomen. Aan tafel zijn de mooiste gesprekken geweest. Duidelijk werd wat Wijkkracht Hengelo doet en wat ze voor de Stichting kunnen betekenen. De gasten vonden

 • Iftar Maaltijd met Organisaties van Twente

  Op 26 mei 2018 is weer de jaarlijkse Iftar mee georganiseerd voor organisaties in Twente. De volgende hebben deelgenomen; Wereldvredesvlam Twente, Tetem, KCWO, Protestante Kerk Hengelo, D66 Enschede, Ontmoetingskerk. Muziekschool, Doopsgezinde Gemeente twente zuidoost, Roomskatholieke Kerk Hengelo, Muziekvereniging Excelsior. Het programma werd geopend door onze projectcoördinator met een stukje inleiding

 • Cultuurcoach

  Op 24 mei jl. is de Cultuurcoach Jacintha Blom te gast geweest bij Stichting Ebru. Aan tafel zat een gemengde groep van mensen die op het gebied van cultuur in Enschede actief zijn. Er zijn vele raakvlakken te herkennen aldus mevrouw Blom. De activiteiten die de stichting organiseert vind ik

 • HVV Hengelo

  Op 23 mei 2018 is Stichting Ebru bij Voetbalclub Hengelo HVV te gast geweest in het kader van de Iftar diner. De jonge voetballers vonden het een inspirerende avond waarbij er genoten werd van de heerlijke gerechten.

 • Expositie “Vluchtelingen in beeld”

  In de Centrale bibliotheek Enschede is er van 17 mei tot 7 juni 2018 deze expositie te zien. Verdriet en pijn getekend door kinderen uit Turkije” Wij moeten onze diepste gevoelens wijden aan onze meest waardevolle bezitting, aan deze mensen met een goed hart en geweten. Die altijd klaar stond

 • Polarisatie

  Op 10 april jl. heeft er een Werkbijeenkomst Polarisatie plaatsgevonden in de Hub twente. Met inleidingen door Jurgen van Houdt (wethouder). Marion van Gils (Alifa welzijn). Eddy Oude Wesselink  (Kerken en Moskeeën). Ruud Hoemakers namens arbeidsmarkt. Gerriska Floor namens het Onderwijs. Uit onderzoek van bijvoorbeeld het TrendBureau Overijssel blijkt dat

 • Paas Programma

  Op 25 maart 2018 heeft er in het Rooms-katholiek kerk in Hengelo een Paas programma plaatsgevonden. Op uitnodiging zijn wij namens Stichting Ebru daar geweest. De bedoeling was tevens kennis te maken met elkaar. Pasen wordt door veel mensen geassocieerd met lente: narcissen, eieren en lammetjes. In de kerk draait

 • Afsluiting Bezoek je buren

  Op 24 februari 2018 heeft er in de Ontmoetingskerk de afsluitende bijeenkomst plaatsgevonden van het bijzondere project Bezoek je buren. Het project ging van start door bij elkaar op bezoek te gaan. Aan de hand van lootjes te trekken zijn er koppels ontstaan. Om deze bijzondere mooie inspirerende tafelgesprekken die

 • Politieke debat de Wonne

  Op 23 februari 2018 heeft er in De Wonne een politiek debat plaatsgevonden. Er waren vele gasten aanwezig. De partijen die het debat voerden waren D66, GroenLinks, PVDA, Liberaal053, SP. De partijen voerden de discussie aan de hand van viertal stellingen. De onderwerpen gingen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Integratie

 • Bezoek je buren

  Op 16 december 2017 heeft er in het Ontmoetingskerk een eerste Ontmoeting plaatsgevonden dat heet “Bezoek je Buren”. Het project heeft tot doel om de onzichtbare barrières tussen burgers weg te nemen. Het is de bedoeling dat mensen bij elkaar thuis eten of koffie drinken. We zijn inmiddels nu verder